#ffffff

GEEF

Geef

Youth United is onderdeel van stichting Echo. Het werk van Youth United is financieel vrijwel geheel afhankelijk van giften.

Wil je het werk van Echo financieel ondersteunen?

Giften aan Youth United (als onderdeel van stichting Echo) zijn aftrekbaar voor de belasting. Bij je gift kunt je, als je wilt, de bestemming vermelden.

Wil je ons werk maandelijks ondersteunen? Geef dan je bank opdracht voor een maandelijkse overboeking.

Giften (algemeen of met omschrijving), betalingen etc.:
Stichting ECHO – Youth United, NL31 INGB 0000 8309 46

Stichting ECHO is ANBI geregistreerd onder nr: 007364301

Ondersteun ons

Totaal: € -