#ffffff

BID

Bid je mee?

Gebed voor de activiteiten en voor de medewerkers van Youth United is onmisbaar. Via onze nieuwsbrief kun je op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en gebedspunten. De Echofoon, de nieuwsbrief van stichting Echo en Youth United, verschijnt enkele malen per jaar en wordt je gratis toegezonden als u je je hiervoor aanmeldt. Dat kan hiernaast. 

Informatie over het Stadsgebed dat door Echo wordt gecoördineerd vind je hier.

Opgave EchoFoon